PHÂN TÍCH: Phó Thống đốc Texas nói Thống đốc Abbott ‘thông báo sai’ về kế hoạch giảm thuế nhà đất của Hạ viện