Video quay cảnh Oath Keepers giúp giải cứu cảnh sát lật đổ câu chuyện về vụ nổi loạn ngày 06/01