Luật sư của các bị đơn sự kiện ngày 06/01 đang xem xét cẩn thận 80 ‘nhân vật đáng ngờ’ và ‘các nhân chứng trọng yếu’