Việc bổ nhiệm tân trưởng ban Mặt trận Thống nhất báo hiệu sự leo thang xâm nhập ngoại quốc của ĐCSTQ