Việt Nam ngày 16/2: Gần 35,000 ca nhiễm, Hà Nội gần 4,000 ca, hàng không nối lại đường bay thường lệ đến Malaysia