Việt Nam ngày 20/2: Hơn 47,000 ca nhiễm, Hà Nội lần đầu hơn 5,000 F0, vàng SJC dự báo vượt 66 triệu đồng trong tháng tới