Việt Nam ngày 22/1: Hơn 15,000 ca nhiễm mới, thêm 2 ca Omicron tại Hà Nội, Sài Gòn tuần thứ 3 liên tiếp là ‘vùng xanh’