Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca nghi nhiễm Covid-19 ở Hải Dương