Vỗ về tâm hồn bằng những ‘món ăn thư giãn’ nổi tiếng trên thế giới