Với Đạo luật Giảm Lạm Phát, Đảng Dân Chủ sẽ chi tiêu gần 3.5 ngàn tỷ USD