Vụ kiện bà Hillary và DNC: Ông Trump kiến nghị loại một thẩm phán do ông Clinton bổ nhiệm