Vụ tài liệu mật: Biện lý đặc biệt yêu cầu tòa ra lệnh bịt miệng cựu TT Trump

Phía công tố viên nói rằng yêu cầu của họ là cần thiết vì sự an toàn của các đặc vụ FBI liên quan đến vụ án.