PHÂN TÍCH: Cách ông Trump lật ngược tình thế trong bản cáo trạng của Biện lý Quận Manhattan

‘Ông ấy đã xoay xở để biến một điểm yếu thành một điểm mạnh và đó là điều mà chúng tôi đã thấy ông ấy vẫn hay làm đi làm lại nhiều lần.’