Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump nhằm tác động dư luận công chúng — The Beatles đã đúng!