Vừa mới mẻ, vừa quen thuộc: Bản giao hưởng số 9 của Beethoven