Vương Tiểu Hồng, đồng minh thân cận của ông Tập, chính thức kế nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an