Warsaw: Tổng thống Biden tán dương Ba Lan, lặp lại sự ủng hộ của Hoa Kỳ dành cho Kyiv