Washington: 3 trạm biến áp bị phá hoại khiến hàng ngàn người mất điện