Bộ An ninh Nội địa đưa ra cảnh báo cho những người nhập cư bất hợp pháp vào Giáng Sinh