WHO chấp thuận giấy thông hành vaccine COVID-19 kiểu Âu Châu như một phần của giấy chứng nhận sức khỏe kỹ thuật số toàn cầu mới