WHO lên tiếng về “độ tin cậy rất thấp” trong một số dữ liệu về vaccine Sinopharm COVID-19