Xác ướp người cá 300 năm tuổi được lưu giữ trong ngôi đền Nhật Bản