Một trong những mối quan tâm thường xuyên nhất của các công ty và nhân viên của họ là tìm tòi các hoạt động hoặc sáng kiến có thể xây dựng một nền văn hóa gắn kết. Đây được công nhận là yếu tố thúc đẩy sự cam kết, đổi mới và tạo ra giá trị trong công ty.

Điều quan trọng là phải đánh giá được môi trường làm việc – chính là hoạt động của các nhân viên hàng ngày – và văn hóa của công ty. Nếu xuất hiện khoảng cách giữa hai yếu tố này thì đó là dấu hiệu của một văn hóa doanh nghiệp “lý thuyết” và chưa thực sự đi vào thực tiễn.

Cần xem xét lại những nhận thức khác nhau của các nhà lãnh đạo hoặc người quản lý về sự gắn kết vì theo dữ liệu của Gympass, 50% nhân viên cho rằng sự căng thẳng của các nhà lãnh đạo khiến họ bị áp lực hoặc làm việc không hiệu quả.

Báo cáo năm 2020 của Bank of America về phúc lợi việc làm là một trong những báo cáo đầu tiên phát hiện ra những thay đổi này. Khi hỏi nhân viên điều gì tác động lớn nhất đến năng suất làm việc của họ, câu trả lời là trạng thái tinh thần đóng vai trò vượt trội hơn hẳn sức khỏe thể chất và động lực tài chính.

Chúng ta đang sống trong một môi trường mà cần phải đánh giá được hiệu quả tổng thể và bảo đảm rằng điều này được truyền tải một cách hiệu quả trong toàn tổ chức. Hãy tránh việc văn hóa tốt đẹp chỉ dừng lại trên bề mặt lời nói hoặc ý định. Các đội nhóm sẽ không nhớ những lời nói mà họ sẽ nhớ các hành động. Sự bất nhất giữa lời nói và hành động sẽ tác động trực tiếp đến lòng tin, giảm cam kết hoặc cảm giác thân thuộc của nhân viên với công ty.

Một số câu hỏi phản ánh điều này là:

  • Chúng ta có hành động rõ ràng để mang lại lợi ích cho các nhân viên của chúng ta không? Họ là ai?
  • Chúng ta có các công cụ hữu hiệu để phát hiện sớm và tránh tình trạng kiệt sức trong mọi lĩnh vực và mọi cấp bậc ở công ty không?
  • Chúng ta đã thông báo rõ ràng rằng nhân viên được phép truy cập vào các nền tảng hoặc công cụ giúp ích phát triển sức khỏe toàn diện của họ chưa?
  • Chúng ta có thúc đẩy việc sử dụng các nền tảng hoặc công cụ chăm sóc sức khỏe với cách tiếp cận toàn diện (tập thể dục, sức khỏe tinh thần, tình trạng tài chính) không?

Những câu hỏi này sẽ khơi gợi những câu trả lời có thể khiến chúng ta ngạc nhiên do sự đa dạng của các phương pháp tiếp cận và những ưu tiên khác nhau của công ty và các nhóm hiệu suất cao. Tất cả đều nhằm mục tiêu thu hút và giữ chân nhân tài, cũng như gìn giữ và phát triển tính đa dạng và khác biệt trong dài hạn.

Việc trì hoãn vấn đề này trong bản kế hoạch kinh doanh sẽ làm mất đi cơ hội và tăng thêm chi phí tài chính. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), căng thẳng trong công việc có thể luôn xuất hiện trong các nền kinh tế và gây thiệt hại từ 0.5% đến 3.5% GDP.

Ngân Hà biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn