‘Xứ sở của ông Trump’ hay ‘Xứ sở của bà Haley’? Bỏ phiếu sớm đang được tiến hành ở South Carolina

Việc bỏ phiếu mang tính chiến thuật của cử tri không thuộc Đảng Cộng Hòa dành cho bà Haley là điều hiển nhiên ở Mount Pleasant, nhưng sự nhiệt tình dành cho ông Trump vẫn thể hiện ở những nơi khác trong tiểu bang này.