Ý tưởng về việc kết hợp các loại vaccine COVID-19 đang phát triển nhanh chóng