YouTube xóa video của TNS Rand Paul, đình chỉ 7 ngày vì cáo buộc thông tin sai lệch về COVID-19