YouTube xóa video của Ủy ban 06/01 có cảnh ông Trump tuyên bố về gian lận bầu cử