1,100 nhà khoa học và chuyên gia tuyên bố: ‘Không có tình trạng khẩn cấp về khí hậu’