Tòa Bạch Ốc cảnh báo hàng triệu người mất việc làm, ‘thiệt hại nghiêm trọng’ đối với nền kinh tế nếu Hoa Kỳ vỡ nợ