Tối cao Pháp viện tạm thời tiếp tục cho phép chính phủ TT Biden kiểm duyệt mạng xã hội

Hôm 22/09, Thẩm phán Samuel Alito đã cho tòa án [cấp dưới] thời hạn đến ngày 27/09 để quyết định xem liệu tòa án này có giữ nguyên lệnh của một thẩm phán liên bang hạn chế quyền lực của chính phủ hay không.