60 mỏ than ở Sơn Tây đã ngừng sản xuất vì mưa, nguy cơ than luyện cốc bị khan hiếm