77 nhà lập pháp Đảng Dân Chủ gửi thư chỉ trích kế hoạch biên giới của Tổng thống Biden