America First Legal yêu cầu Bộ Tư pháp công bố video ghi hình cuộc đột kích vào tư dinh cựu TT Trump