Anh: Cúm gia cầm, lạm phát, và giá bán lẻ thấp gây bất lợi cho các nhà sản xuất trứng