Anh Quốc: Trẻ em chưa chích ngừa có nguy cơ tử vong do COVID-19 thấp hơn so với người lớn được chích ngừa đầy đủ