Âu Châu chi nhiều tiền để giúp các doanh nghiệp trong cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng nghiêm trọng