Bà Erin Brockovich ứng phó với vụ hỏa hoạn xe lửa ở Ohio: ‘Hãy tin vào mắt của quý vị’ và ‘rời khỏi đó’