Bà Hobbs dẫn trước bà Lake với tỷ lệ sít sao trong cuộc đua tranh cử chức thống đốc Arizona