Trong khi hầu hết tiểu bang đều bỏ phiếu cho các đối thủ Đảng Dân Chủ, thì các cử tri Quận Cam (OC) đã bầu cho các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa trong nội các thống đốc và Thượng viện Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử hôm 08/11.

Trong số gần 22 triệu cử tri California đã ghi danh, khoảng 9 triệu cử tri — 41% — đã bỏ phiếu, theo kết quả không chính thức từ văn phòng Tổng thư ký tiểu bang. Tiểu bang này có khoảng 2.3 triệu lá phiếu chưa kiểm đếm tính đến 4 giờ 23 phút chiều ngày 16/11.

Tại Quận Cam, chỉ hơn một nửa trong số 1.8 triệu cử tri đã ghi danh bỏ phiếu, theo văn phòng ghi danh của quận. Quận này ước tính vẫn còn khoảng 60,000 phiếu bầu cần kiểm đếm, tính đến 5 giờ chiều ngày 16/11. Ngày cuối cùng cuộc bầu cử phải được chứng nhận là ngày 16/12.

Thống đốc

Các cử tri Quận Cam ủng hộ ông Brian Dahle của Đảng Cộng Hòa hơn ông Gavin Newsom của Đảng Dân Chủ đương nhiệm từ 51.81% đến 48.19%.

Nhưng hầu hết cử tri của tiểu bang đã ủng hộ ông Newsom với 59.2% phiếu bầu so với 40.8% của ông Dahle.

California: Các cử tri Quận Cam bầu chọn ứng cử viên khác với tiểu bang
Kết quả bầu cử không chính thức của California vào lúc 17 giờ, hôm 16/11/2022. (Ảnh: Sophie Li/The Epoch Times)

Phó thống đốc

Các cử tri Quận Cam cũng muốn thay thế Phó thống đốc đương nhiệm của Đảng Dân Chủ Eleni Kounalakis — người có 48.63% phiếu bầu — bằng thành viên Đảng Cộng Hòa Angela Underwood Jacobs, người có được 51.37%.

Tuy nhiên, bà Kounalakis có một con đường chiến thắng rõ ràng, giành được 59.6% phiếu bầu trên toàn tiểu bang so với 40.4% của đối thủ của bà.

California: Các cử tri Quận Cam bầu chọn ứng cử viên khác với tiểu bang
Kết quả bầu cử không chính thức của California vào lúc 17 giờ, hôm 16/11/2022. (Ảnh: Sophie Li/The Epoch Times)

Tổng thư ký tiểu bang

Thành viên Đảng Cộng Hòa Rob Bernosky đang thu được 51.54% số phiếu tại Quận Cam, trong khi người đương nhiệm của Đảng Dân Chủ Shirley Weber có 48.46%.

Nhưng hầu hết cử tri California đều ủng hộ bà Weber với 59.9% phiếu bầu hơn là ông Bernosky, người có 40.1%.

California: Các cử tri Quận Cam bầu chọn ứng cử viên khác với tiểu bang
Kết quả bầu cử không chính thức của California vào lúc 17 giờ, hôm 16/11/2022. (Ảnh: Sophie Li/The Epoch Times)

Tổng kiểm soát tài chính tiểu bang

Đa số cử tri OC ủng hộ ông Lanhee Chen của Đảng Cộng Hòa cho vị trí tổng kiểm soát tài chính tiểu bang với 55.12% phiếu bầu hơn là thành viên Đảng Dân Chủ Malia Cohen, người có 44.88%.

Trên toàn California, các cử tri đã chọn bà Cohen với 55.1% hơn là chọn ông Chen với 44.9%.

California: Các cử tri Quận Cam bầu chọn ứng cử viên khác với tiểu bang
Kết quả bầu cử không chính thức của California vào lúc 17 giờ, hôm 16/11/2022. (Ảnh: Sophie Li/The Epoch Times)

Thống đốc ngân khố

Thành viên Đảng Cộng Hòa Jack Gurrero đang giành được 53.28% phiếu bầu ở Quận Cam, trong khi bà Fiona Ma đương nhiệm của Đảng Dân Chủ có 46.72%.

Trên toàn tiểu bang, bà Ma đang dẫn đầu 58.7% so với ông Gurrero có 41.3%.

California: Các cử tri Quận Cam bầu chọn ứng cử viên khác với tiểu bang
Kết quả bầu cử không chính thức của California vào lúc 17 giờ, hôm 16/11/2022. (Ảnh: Sophie Li/The Epoch Times)

Tổng chưởng lý

Các cử tri Quận Cam đã chọn ông Nathan Hochman của Đảng Cộng Hòa làm tổng chưởng lý của họ với 52.61% phiếu bầu so với người đương nhiệm Rob Bonta của Đảng Dân Chủ với 47.39%.

Tuy nhiên, ông Bonta đang bảo đảm nhiệm kỳ thứ hai, thu được 58.9% số phiếu bầu trên toàn tiểu bang so với ông Hochman, người có 41.1%.

California: Các cử tri Quận Cam bầu chọn ứng cử viên khác với tiểu bang
Kết quả bầu cử không chính thức của California vào lúc 17 giờ, hôm 16/11/2022. (Ảnh: Sophie Li/The Epoch Times)

Ủy viên Bảo hiểm

Các cử tri Quận Cam đã đưa ông Robert Howell của Đảng Cộng Hòa dẫn trước với 51.4% phiếu bầu so với người đương nhiệm Ricardo Lara của Đảng Dân Chủ với 48.6%.

Trên toàn tiểu bang, ông Lara dẫn đầu khá thoải mái so với ông Howell với tỷ số lần lượt là 59.8% và 40.2%.

California: Các cử tri Quận Cam bầu chọn ứng cử viên khác với tiểu bang
Kết quả bầu cử không chính thức của California vào lúc 17 giờ, hôm 16/11/2022. (Ảnh: Sophie Li/The Epoch Times)

Thượng viện Hoa Kỳ

Các cử tri ở Quận Cam đã chọn ông Mark Meuser của Đảng Cộng Hòa làm thượng nghị sĩ của họ cho cả nhiệm kỳ và một phần nhiệm kỳ để lấp vào chiếc ghế mà bà Kamala Harris đã bỏ trống. Quận Cam đã bỏ phiếu cho người đương nhiệm Đảng Dân Chủ Alex Padilla với tỷ lệ 50.89% so với 49.11% cho toàn nhiệm kỳ và 50.97% so với 49.03% cho một phần nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, ông Padilla đang trên đà chiến thắng cho toàn nhiệm kỳ, thu về 60.9% phiếu bầu so với 39.1% của ông Meuser, và cho một phần nhiệm kỳ với số phiếu tương ứng của mỗi người lần lượt là 60.7% và 39.3%.

California: Các cử tri Quận Cam bầu chọn ứng cử viên khác với tiểu bang
Kết quả bầu cử không chính thức của California vào lúc 17 giờ, hôm 16/11/2022. (Ảnh: Sophie Li/The Epoch Times)
California: Các cử tri Quận Cam bầu chọn ứng cử viên khác với tiểu bang
Kết quả bầu cử không chính thức của California vào lúc 17 giờ, hôm 16/11/2022. (Ảnh: Sophie Li/The Epoch Times)

Jack Bradley
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Anh Jack Bradley là một phóng viên tin tức hàng ngày của The Epoch Times ở miền Nam California.

Thanh Tâm biên dịch

Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn