Bà Pelosi đưa ra thông báo quan trọng về tương lai chính trị sau khi Đảng Dân Chủ mất quyền kiểm soát Hạ viện