Bà Pelosi không xác nhận về việc tranh cử chức Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ