Bà Yellen không đồng tình với ý kiến của ông Biden về việc điều tra thương vụ Twitter