Ông Elon Musk cho biết ông đang làm việc ‘7 ngày một tuần’ sau khi tiếp quản Twitter