Bắc Kinh bí mật mua 2.79 triệu tấn than của Úc để làm gì?