BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Mất nhà vì nợ 588 USD thuế nhà đất — tại 12 tiểu bang, chính phủ có thể tịch thu nhà, giữ lại tất cả số tiền thu được