Địa ốc thương mại có thể kích hoạt sự xáo động lớn tiếp theo trong lĩnh vực ngân hàng

Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là chính phủ vào cuộc ‘giúp đỡ’