Tác động ẩn giấu của các trang trại quang năng quy mô lớn: Cư dân và động vật hoang dã bị ảnh hưởng, tầng nước ngầm bị đe dọa