BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Bài toán kiểm soát lithium của Trung Quốc ở Mỹ Latinh còn nan giải