BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Đảng Cộng Hòa thu hẹp khoảng cách với chiếc ghế Thượng viện then chốt của West Virginia do ông Manchin nắm giữ