Các đại công ty tài chính bác bỏ tuyên bố của West Virginia rằng họ đang tẩy chay nhiên liệu hóa thạch